Hooliganisme

Overlast door hooliganisme

De grote belangstelling voor de sport voetbal heeft enigszins ook een keerzijde. Er is de laatste jaren steeds meer sprake van hooliganisme. Hooliganisme is geweld dat plaatsvindt rondom sportwedstrijden en dan met name bij voetbalwedstrijden. Er vinden met enige regelmaat openbare gewelddadige acties plaats die ook omstanders in gevaar kunnen brengen.

Het hooliganisme kwam pas echt op gang in de jaren 50. De sport trok veel mensen uit de lagere arbeidsklasse aan. Zij konden zich zorgeloos op en rondom het veld uitleven. De opkomst van het hooliganisme ging enigszins gepaard met de opkomst van het voetbal zelf. Tijdens de oprichting van tal van voetbalclubs werden arbeidersgroepen min of meer automatisch, gezien de populariteit van de sport, lid van bepaalde clubs. Voetbal maakte op deze wijze dus deel uit van de arbeiderscultuur. Met de toenemende media aandacht werd, onbedoeld, ook het hooliganisme verspreidt. Met name in Engeland was er sprake van een regelrechte hype.

Hooliganisme in Nederland

Mede door televisiebeelden en internationale wedstrijden genoot het hooliganisme internationale belangstelling. Dit zorgde ervoor dat in Nederland rond de jaren 70 de eerste groepen ontstonden. Onderzoek toont aan dat anno 2018 in Engeland het meeste hooliganisme voorkomt. Dit blijkt uit het aantal stadionverboden en de hoeveelheid aan geleden materiële schade. In Engeland wordt de term hooliganisme vaak verbloemd met de zogenaamde 'casualscene', een subcultuur die ontstaan is gedurende de jaren 70.


Laatst gewijzigd: 2018-10-04 12:46:29